Відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації – структурний підрозділ університету, що створений відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, основною метою функціонування якого є інформаційне забезпечення системи управління якістю підготовки фахівців в університеті об’єктивною інформацією про ефективність функціонування освітньої системи, сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету, організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти, організація виготовлення та обліку документів про вищу освіту та додатків до них.

НОВИНИ

Інформація щодо Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги  деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2018 році

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2006 р. №1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів”, пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від  18.05.2017 р. №335 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”  та наказу МОН України від 03.07.2017 р. №949 випускникам вищих навчальних закладів, які у 2017-2018 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на термін не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, надається одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Допомога надається випускникам 2018 року денної форми навчання, які навчались за державним замовленням за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю.

Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу Міністерства освіти і науки України.

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги
до відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації необхідно подати такі документи:

  • заяву (завантажити взірець);
  • договір про працевлаштування випускника вищого навчального закладу, який навчався за напрямом/спеціальністю педагогічного профілю за державним замовленням (у трьох примірниках за підписом та печаткою органу управління освітою (департаменту, управління, відділу) та за підписом випускника) (завантажити взірець);
  • довідку з місця роботи;
  • відгук з місця роботи;
  • копію трудової книжки, засвідчену печаткою органу управління освітою (департаменту, управління, відділу);
  • копію паспорта;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копію документа про вищу освіту (диплом та додаток до нього).

 Документи приймаються до 01 жовтня 2018 року.

 Контактна інформація: відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації (32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, 3 поверх, 320 каб.).

Контактний телефон: (03849) 5-19-57.